PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014  poz. 827), Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu, na swój koszt, zakupionego towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania bez podania przyczyny.
  2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest przesłanie przedmiotu nienaruszonego, bez oznak użytkowania na adres Sprzedającego. Zwracany towar należy wysłać na poniższy adres: PRASKDESIGN Sp. z o. o. ul. Modlińska 31A 53-152 Wrocław 
  3. Do odsyłanego produktu należy dołączyć oświadczenie odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się poniżej.
  4. Pieniądze za przedmiot zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia odebrania przedmiotu przez Sprzedającego, przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
  5. Koszty przesyłki przedmiotu między stronami nie podlegają zwrotowi.
  6. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Jak należy składać reklamację?

W przypadku niezgodności towaru z zawartą pomiędzy klientem a sklepem meleszka.pl umową, należy zgłosić reklamację produktu drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego lub pisząc na adres sklep@meleszka.pl Podstawą do rozpatrzenia reklamacji są zdjęcia ukazujące wadę towaru !

Reklamacja powinna również zawierać:
- numer zamówienia, 
- imię i nazwisko, 
- dokładny opis wady

DRUK ZWROTU: http://meleszka.pl/druk-zwrot.pdf